Bouwtekening naar wens

Wilt u een huis of een bedrijfspand bouwen of verbouwen? Bent u op zoek naar een bouwkundig tekenbureau dat uw bouwtekening kan verzorgen? HuisTotaal maakt bouwtekeningen waarbij rekening gehouden wordt met uw wensen en ideeën op het gebied van vormgeving, indeling, materiaalgebruik en kleur. Wij vertalen dit vervolgens naar een ontwerp dat ook rekening houdt met de voorwaarden uit het bestemmingsplan, de eisen van het bouwbesluit en de welstandscriteria.

Aanvullend kan HuisTotaal ook onderstaande diensten voor u verzorgen:

  • maken van bestek- en constructietekeningen
  • aanvragen van de bouwvergunning
  • maken van bouwbesluitberekeningen
  • maken van bouwbestek of technische omschrijving
  • adviseren in de keuze van een aannemer
  • begeleiden van het bouwproces